ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
dr Tomasz Kamusella
Adiunkt
e-mail:
telefon:
adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pokój: 259, paw. B II pi?tro
dyżur:


Zainteresowania naukowe:

- Europejskie stosunki mi?dzynarodowe w XIX i XX w.
- Historia i teoria polityk j?zykowych
- Historia nowo?ytnej Europy ?rodkowej i Wschodniej
- Historia i teoria nacjonalizmu
- Zjawisko etniczno?ci
Prowadzone kursy:

- Spo?ecze?stwa i kultury Europy
- Mi?dzynarodowe stosunki kulturalne
- Teorie narodu