ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
mgr Roma Paszkowska
Wykładowca
e-mail: rpaszkowska@gmail.com
telefon: +48(12)2935817
adres: Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój: 260 pawilon B
dyżur: bieżące informacje na platformie Moodle


Zainteresowania naukowe:

- Zagadnienia związane z antropologią kultury i komunikowaniem się w zarządzaniu, administracji i edukacji.
- Wpływ kultury na proces komunikowania i uczenia się (projekt UE Tunning)
- Rozwijanie interaktywnych metod nauczania Business English i przedmiotów z dziedziny nauk społecznych
- Techniki rozwijania kompetencji międzykulturowej studentów, biznesmenów i wykładowców.
Prowadzone kursy:

Intercultural Communication in Business and Management
Intercultural Communication for the Tourism Industry
Kulturowe aspekty funkcjonowania na zagranicznych rynkach pracy
Kulturowe uwarunkowaniu biznesu międzynarodowego
Moodle: http://cel.uek.krakow.pl/moodle/course/view.php?id=422