ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
dr Maryan Manko
e-mail: maryanmanko@wp.pl
telefon: -
adres:
pokój: -
dyżur: -


Doświadczenie zawodowe i wykształcenie:

Wykszta?cenie:

09.2010 – 07.2011 Jagiellonian University, Faculty of Management and Social Communication, Lane Kirkland Scholarship

Vadym Getman Kiev national economic university
studia doktoranckie: Systems Analysis and Modelling of Economic, 2007 – 2010

Ivan Franko Lviv national university
studia magisterskie: economic cybernetics, 2006 – 2007

Ivan Franko Lviv national university
studia licencjackie: economy and enterprise
2002 – 2006

Do?wiadczenie:

2012- 2013 Starszy specjalista ds zarz?dzanie ryzykiem, PZU Ukraina
2011-2012 Starszy wyk?adowca Katedry Informatyki Uniwersytetu Europejskiego
w Kijowie
2008-2010 Wyk?adowca Katedry Ekonomii Matematycznej Kijowskiego Narodowego Ekonomicznego Uniwersytetu imienia Wadyma Getmana