ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
mgr Mateusz K?dzierski
e-mail: matteusz.kedzierski@gmail.com
telefon: 12 293 5304
adres: ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój: 259
dyżur:


Zainteresowania naukowe:

filozofia polityczna, ekonomia polityczna, energetyka, rozwój gospodarek wschodz?cych
Prowadzone kursy:

Metody analizy mi?dzynarodowych problemów publicznych
Polska a Rosja – zarys problemów politycznych i gospodarczych