ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
mgr Marcin K?dzierski
Asystent
e-mail: kedzierm@uek.krakow.pl
telefon: 12 293 53 04
adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
30-510 Kraków
pokój: 259 (pawilon B)
dyżur: ?roda 10:30-12:30
pi?tek 9:00-11:00


Zainteresowania naukowe:

- polityka edukacyjna
- szkolnictwo wy?sze
- integracja europejska
- polityka mi?dzynarodowa
- ekonomicza analiza regulacji
- katolicka nauka spo?eczna
- ekonomia komunii

Prowadzone kursy:

Mi?dzynarodowe stosunki polityczne - ?wiczenia
Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe - konwersatorium
Przywództwo i decyzje polityczne - konwersatorium