ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
dr Konrad Pędziwiatr
Adiunkt
e-mail: k.pedziwiatr@gmail.com
telefon: + 48 12 2935304
adres: ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój: 259
dyżur: piątek 15:00 - 16:00


Projekty naukowe i dydaktyczne:

Doświadczenie projektowe:
styczeń 2016 - styczeń 2019
Współwykonawca w projekcie pt. Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski finansowanego przez MNISW i koordynowanego przez dr hab. Agatę Nalborczyk

styczeń 2015 - styczeń 2018
Współwykonawca w projekcie pt. Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych finansowanego przez NCN i koordynowanego przez prof. Marka Okólskiego

czerwiec 2013 - czerwiec 2017
Kierownik projektu pt. Islamizm i pluralizm: ugrupowania islamistyczne w Egipcie i Tunezji po Arabskiej Wiośnie finansowanego przez NCN

czerwiec 2014 - wrzesień 2016
Współwykonawca projektu pt. Islamofobia w Niemczech, Polsce i Rosji realizowanego we współpracy z Sodertorn University, Sztokholm, Szwecja

styczeń 2015 - czerwiec 2015
Koordynator projektu pt. Migracje studenckie i internacjonalizacja uczelni w Polsce realizowanego z dr Janem Brzozowskim w ramach badań statutowych UEK

czerwiec 2014 - grudzień 2014
Koordynator projektu pt. Diaspora indyjska w Polsce realizowanego w ramach badań statutowych UEK we współpracy z Patrykiem Kugielem z PISM

grudzień 2013 - maj 2014
Główny analityk (współnie w dr Janem Brzozowskim) w projekcie pt. Analiza sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie małopolskim realizowanym we współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim

styczeń 2012 - grudzień 2012
Koordynator krajowy projektu pt. Perceptions of Turkey in the Visegrad Countries realizowanego we współpracy z partnerami z Czech, Węgier i Słowacji i finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki

październik 2008 – czerwiec 2011
Koordynator główny projektu Peace and Development Studies finansowanego przez Fudusz Stypendialny i Szkoleniowy i realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera we współpracy z Polską Akcją Humanitarną – PAH (Polska), Comparative Research Programme on Poverty – CROP (Norwegia), International Academy of Philosophy (Lichtenstein) oraz University of Iceland (Islandia). Więcej informacji o projekcie który stworzył pierwszy w Europie Środkowej program studiów nad pokojem i rozwojem globalnym oraz materiały projektowe na stronie www.pdsc.pl

marzec 2011 – sierpień 2011
Koordynator krajowy projektu Muslims in Visegrad Countries finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki i Fundację Anny Lindh. Więcej informacji o projekcie dążącym do lepszego poznania społeczności muzułmańskich w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech oraz materiały projektowe na stronie https://independent.academia.edu/KonradPedziwiatr

czerwiec 2009 – styczeń 2011
Koordynator krajowy projektu Europe Rebelle finansowanego z Ministerstwa Edukacji i Badań Republiki Francji i realizowanego wspólnie z Université Paris-Est Marne-La-Vallée. Informacje na temat projektu, którego celem była analiza wielowymiarowości współczesnej kontestacji politycznej w Europie i materiały projektowe są dostępne na stronie https://independent.academia.edu/KonradPedziwiatr

czerwiec 2009 – czerwiec 2011
Koordynator krajowy projektu Adyan Understanding finansowanego przez Fundację Anny Lindh i realizowanego wspólnie z Fundacją Adyan (Liban), Notre Dame University (Liban), Ahram Canadian University (Egipt), International Foundation for Interreligious and Intercultural Education (Włochy). Stworzenie wspólnie z prof. Fadim Daou kursu e-learningowego na temat mniejszości chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie i mniejszości muzułmańskich w Europe i jego nauczanie studentów z Egiptu, Libanu, Włoch i Polski. Informacje o projekcie na stronie http://www.adyanvillage.net/activities.asp?id=13&catid=1

maj 2006 – grudzień 2016
Koordynator krajowy programu EAPPI finansowanego przez Światową Radę Kościołów i realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Arabia.pl oraz partnerami z Izraela i Palestyny. Więcej informacji o programie oraz materiały projektowe na stronie http://www.arabia.pl/content/blogcategory/74/158/

maj 2003 – styczeń 2004
Marie Curie Research Fellow at the University of Bradford (Wielka Brytania) Udział w badaniach Youth and Gender - Trans-National Identities and Islamophobia (Trans-Islam, HPSE-CT-2002-60064) prowadzonych przez prof. Yunasa Samada.

wrzesień 2002 – maj 2003
Local Faculty Fellow of the Civic Education Project (Hungary) Zorganizowanie międzynarodowej konferencji pt. Back to Europe: Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the Last Stage of the European Union Accession Process na Law University of Lithuania, Wilno, Kwiecień 10-12, 2003.