ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
PhD Konrad Pędziwiatr
Assistant Professor
e-mail: konrad.pedziwiatr@uek.krakow.pl
phone: + 48 12 2935304
address: Department of European Studies
Cracow University of Economics
ul. Rakowicka 27/B259
31-510 Kraków
room: B259
tutorial: Office hours - Friday 15:00-16:00


Publications:

Pędziwiatr, K. (2019) Transformacje islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny. Kraków: Nomos.

Pędziwiatr, K. (2019) Religious Dimension of the Polish Fears of Muslims and Islam, In: Zempi, I., Awan, I., ed. The Routledge International Handbook of Islamophobia, Abingdon-on-Thames: Routledge, pp. 212-224.

Pędziwiatr, K. (2018) The Catholic Church in Poland on Muslims and Islam, Patterns of Prejudice, vol. 52, no. 5. doi.org/10.1080/0031322X.2018.1495376

Pędziwiatr, K., Skribekk, V. (2018) Sustainability and climate change in major religions with a focus on Islam, Research Report, Humanitarian Academy for Development, UK

Pędziwiatr, K. (2018) Review of Muslims in Scotland: the Making of Community in a Post-9-11 World by S. Bonino, Journal of Religion in Europe 2018

Pędziwiatr, K. (2018) Sacralizing Nation and State and "Stopping Islamicization" in EEGA Special Issue on Understanding and Explaining Islamophobia in Eastern Europe. 74-80

Pędziwiatr, K., Balogun, B. (2018) Sub-Saharan Africans in Contemporary Poland: Profile of the Emerging Minority and Key Issues. In: Minority Rights Group Report 2018.

Pędziwiatr, K., Klaus, W. (2018). Section Commentary: Institutions. In: A. Weinar, S. Bonjour, L. Zhyznomirska (eds.). The Routledge Handbook of the Politics of Migration in Europe. Abingdon-on-Thames: Routledge, pp. 137-142.

Pędziwiatr, K., Brzozowski, J. (2018) Polacy w Wielkiej Brytanii i ich adaptacja. Infos - Biuro Analiz Sejmowych 5, (243), 26 kwietnia 2018.

Legut, A., Pędziwiatr, K. (2018) Sekurytyzacja migracji w polityce polskiej a zmiana postaw Polaków wobec uchodźców, [in:] Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie, ed by. R. Jończy, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2018, pp. 41–51.

Nalborczyk, A., Pędziwiatr, K. (2018) Between Old Traditions and New Diversities – Islamic Religious Education in Poland. In: Jenny Berglund ed. European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling, London, Equinox. 136-156.

Pędziwiatr, K., Narkowicz, K. (2018) „Obcy” w przestrzeni miejskiej: warszawiacy wobec projektów budowy meczetów. In: A. Górny, S. Toruńczyk-Ruiz, A. Winiarska "Po sąsiedzku z różnorodnością. Znaczenie więzi lokalnych z perspektywy rodzimych mieszkańców i migrantów". UW, Warszawa, ISBN 978-83-7383694-5

Pędziwiatr, K (2018) Intercultural Trends and Social Change in Poland. In: The Anna Lindh Foundation “Intercultural Trends and Social Change in in the Euro-Mediterranean Region" 2018, 110- 114. https://www.interculturaltrendsreport.com/wp-content/uploads/2018/11/Anna-Lindh-Report-on-Intercultural-Trends.pdf

Pędziwiatr, K., Narkowicz, K. (2017) Saving and fearing Muslim women in ‘post-communist’ Poland: troubling Catholic and secular Islamophobia. Gender Place and Culture (A Journal of Feminist Geography), vol. 24, no. 2, 288-299. DOI:10.1080/0966369X.2017.1298574

Pędziwiatr, K., Narkowicz, K. (2017) From unproblematic to contentious: mosques in Poland. In: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 43, No. 3, 441-457. DOI:10.1080/1369183X.2016.1194744

Pędziwiatr, K. (2017) Conversions to Islam and Identity Reconfigurations among Poles in Great Britain, Studia Religiologica 50, nr 3, 221–239 DOI 10.4467/20844077SR.17.014.7747

Pędziwiatr, K. (2017). Internet jako globalne dobro publiczne in statu nascendi [Internet as a Global Public Good in Statu Nascendi]. Horyzonty Polityki, 8(24), 99 119. DOI:10.17399/HP.2017.082405.

Pędziwiatr, K., (2017) Islamophobia in Poland: National Report 2016. In: Enes Bayralki & Farid Hafez, European Islamophobia Report 2016, Istanbul. SETA. 411-443.

Pędziwiatr, K. (2016) Przemodelowanie przepływów migracyjnych oraz transformacje ruchów islamistycznych w cieniu arabskiego przebudzenia, Kultura i Polityka nr 19, s. 9-29.

Pędziwiatr, K., Legut, A., (2016) Polish Governments on the European Strategie of Dealing with Migration Crisis. (Polskie rządy wobec unijnej strategii na rzecz przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu) In: Refugees in Europe (Uchodźcy w Europie - uwarunkowania, istota, następstwa. Wojtaszczyk, J. Szymańska (ed.), Warsaw University Press.

Pędziwiatr, K. red. (2016) Na Zachodnim Brzegu bez zmian, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa

Pędziwiatr, K. (2016) Wstęp i rozdział 1. Palestyńczycy w Konrad Pędziwiatr, red. Na Zachodnim Brzegu bez zmian, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa, 9-56

Pędziwiatr, K., Alam, A., ed. (2016) Muslim Minorities in Europe and India: Politics of Accommodation of Islamic Identities, New Century Publications, New Delhi

Pędziwiatr, K., Alam, A. (2016) Accommodating Muslim Minorities: Political Experiences of Europe and India’, in Anwar Alam and Konrad Pedziwiatr . ed. Muslim Minorities in Europe and India: Politics of Accommodation of Islamic Identities, (New Century Publication, New Delhi, 2016), xviii-li

Pędziwiatr, K., (2016) Islamophobia in Poland: National Report 2015. In: Enes Bayralki &Farid Hafez, European Islamophobia Report 2015, Istanbul.SETA. 423-442.

Pędziwiatr, K., (2016) The Political Islam in Egypt after Morsi. In: Singh, P. ed. Re-envisaging West Asia: Looking Beyond the Arab Uprisings, Primus Press, New Delhi. 241-257

Pędziwiatr, K., (2015). Will Kymlicka, Eva Pföstl (eds) (2014), Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World, Central and Eastern European Migration Review 4(2), 122-126.

Pędziwiatr, K., Kugiel, P. (2015) Poland as a Study Destination: The Case of Indians at Polish Universities, In: Surdej, A., Kędzierski, M., (ed.) Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 187-213

Brzozowski, J., Pędziwiatr, K. (2015) Pushed to the Mainstream Market: The Case of Immigrant Entrepreneurs in Lesser Poland. In: Faltan. L. (ed) Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. UNESCO MOST Programme, Bratislava, 178 – 198

Pędziwiatr, K., Legut, A. (2015) Migracje globalne i lokalne z perspektywy Polski [w]: Globalna układanka, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa, 88 - 100

Brzozowski, J., Pędziwiatr, K. (2015) Student Immigration and Internationalization of Polish Universitites: The Case of Ukrainians at the Cracow University of Economics, In: Surdej, A., Kędzierski, M., (ed.) Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 214-240

Pędziwiatr, K., (2015) The Portrayal of Turkey and its Prospective Membership in the European Union in the Polish Media, Hemispheres, vol. 30, no.1, 35-48

Pędziwiatr, K., (2015) Arabska zimna Wiosna, Znak, styczeń, nr 716, 44-51

Pędziwiatr, K. (2015) Islamophobia as a New Manifestation of Polish Fears and Anxieties. In: Kusek, R., Purchla, J., Santera-Szeliga, J. (ed.) ”Nations and Stereotypes Twenty Five Years After: New Borders, New Horizons”, International Cultural Centre, Kraków, 132-150

Brzozowski, J., Pędziwiatr, K., (2015) Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 2015 (1), 111-132,

Pędziwiatr, K., (2015) Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne, Infos - Biuro Analiz Sejmowych 24, (184), 15 stycznia 2015.

Pędziwiatr, K. (2015) Church and State Relations in Poland, with Special Focus on the Radio Station Mary, In: Simons, G., Westerlund, D., Religion, Politics and Nation-Building in Post-Communist Countries, Ashgate, London, 163-178.

Pędziwiatr, K., Siewierska-Chmaj, A., Matyja, R. (2015) Polska polityka migracyjna – w poszukiwaniu nowego modelu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Педзивиатр K. (2015) Исламофобия в Польше (на материале новейших социальных исследований, Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки, Том 157, Книга 1 , 236 - 249

Pędziwiatr, K. (2014). Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne. Studia BAS, 4(40), 135–153.


Tonta, R., Pędziwiatr, K. (2014) Salafici w Egipcie i Tunezji w obliczu Arabskiej Wiosny, Krakowskie Studia Międzynarodowe, XI (3), 51-71

Jaźwińska-Motylska, E., Kiełkowska, M., Kordasiewicz, A., Pędziwiatr, K., Radziwinowiczówna, A., (2014) Społeczne konsekwencje starzenia się populacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian relacji opiekuńczych., Studia i materiały nr 3, MigAging, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 42 str

Kugiel, P., & Pędziwiatr, K. (2014). The Indian Diaspora and Poland-India Relations (PISM Report) (str. 38). Warszawa: PISM. Retrieved from http://www.pism.pl/files/?id_plik=18701

Brzozowski, J., & Pędziwiatr, K. (2014). Analiza procesu integracji imigrantów w Małopolsce. In Imigranci w Małopolsce: między integracją, asymilacją, separacją i marglinalizacją (117–240). Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie.

Brzozowski, J., Pędziwiatr, K. et al. (2014) Rekomendacje w zakresie polityki integracyjnej wobec imigrantów [w:] E. Pindel (red.), Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją. Akademia Ignatianum, Kraków 2014, s. 241-254.

Pędziwiatr, K. (2014). Turkish Community in Poland: from Textile Vendors to Top Managers. In K. Kujawa (Ed.), Polish-Turkish Foreign Policy: 600 Years of Bilateral Relations (Çanakkale University Publishing House). Çanakkale University Publishing House.

Pędziwiatr, K., & Tonta, R. (2014). Turbulent Muslim Renaissance in Tunisia. Jadaliyya.com, (7 July). Retrieved from http://www.jadaliyya.com/pages/index/18015/turbulent-muslim-renaissance-in-tunisia_interview-

Pędziwiatr, K., Blachnicka-Ciacek, D., (2014) Jest prawo. Znak Miesięcznik, nr 707, 50-59

Pędziwiatr, K (2014) Review of “Pointing the Finger: Islam and Muslims in the British Media”. Oxford: Oneworld by of Petley, J., Richardson, R. (Ed.). (2011). - Journal of Muslims in Europe, 2014, vol. 3, issue 1

Pędziwiatr, K (2013) New Muslim Elites in European Cities and Politics of Muslim Citizenship – (in Polish „Nowi muzułmańscy brokerzy religijni w miastach europejskich i polityka muzułmańskiej obywatelskości”, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 39, 2, 105-122

Pędziwiatr, K. (2013). Arab Revolutions and Counterrevolutions. Kultura i Polityka, 10, 9-19.

Pędziwiatr, K. (2013). Islam and Empowerment of the New Muslim Religious Brokers in Europe. In M. Lianos (Ed.), “Dangerous Others – Insecure Societies”. Aldershot: Ashgate. 31-50

Pędziwiatr, K. (2013) Review of the Yearbook of Muslims in Europe, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2013, 41,

Pędziwiatr, K. (2013) The Public Portrayal of Turkey in Poland, In: Ayan, P.A, and Mahfound, J. (ed) Public Portrayal of Turkey in Visegrad Countries, Anglo-American University, Prague.

Pędziwiatr, K. (2012). Middle-Eastern and North African Immigrants and the Revival of Islam in Poland. In R. Kusek, Sanetra-Szeliga, J. (Ed.), Does Poland Lie on the Mediterranean? Kraków: Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum Kultury

Pędziwiatr, K. (2012). The New Muslim Religious Brokers in European Cities and Politics of Muslim Citizenship. COLLeGIUM: Studies Across Disciplines in the Humanities and Social Sciences, 11, 83-99.

Pędziwiatr, K. (2012). European Muslims and the Transformations of Europe’s Multicultural Regimes. In F. Daou, Tabara, N. (Ed.), Multiculturalism in Europe and the Middle East. Beirut: Notre Dame University Press.

Pędziwiatr, K. (2012) Les nouvelles élites musulmanes à Bruxelles et à Londres et la politique de la citoyenneté musulmane. In Felice Dassetto et al. Nouvelles facettes de l’islam belge. Académia-Bruylant, Louvain-le-Neuve.

Pędziwiatr, K., Kugiel, P., and Dańda, A., ed. (2011) Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance, Tischner European University Press, Kraków

Pędziwiatr, K. (2011). Migrations in the Midst of the Arab Revolutions. (Migracje w cieniu arabskich rewolucji). Biuletyn Migracyjny, 32, 2.

Pędziwiatr, K. (2011) “The Established and Newcomers” in Islam in Poland or the Inter-Group Relations within the Polish Muslim Community. In K. Górak-Sosnowska (Ed.), Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam (pp. 169 - 182). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu

Pędziwiatr, K. (2011). Muslims in Contemporary Poland. In J. Bureš (Ed.), Muslims in Visegrad Countries (pp. 10-24). Prague: Anna Lindh Foundation and Visegrad Fund.

Pędziwiatr, K. (2011) The Limits of Religious Individualisation of the European Muslim Elites or How Progressive is the “Progressive Islam”, in Social Compass 58(2),214-222
https://doi.org/10.1177/0037768611402615

Pędziwiatr, K. (2011). Procesy narodowotwórcze na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych. In A. Jelonek (Ed.), Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie Kraków: WUJ.

Pędziwiatr, K. (2010) The New Muslim Elites in European Cities: Religion and Active Social Citizenship Amongst Young Organized Muslims in Brussels and London, VDM Verlag.

Pędziwiatr, K. (2010) Muslims in the Polish Media – the New Folk Devil? [w:] Arches Quarterly, no.6, Winter edition. 89-95

Pędziwiatr, K., Wojnicka, K. (2010) Polish Pro-Life Movement and One of Its Leaders. Monograph prepared for the research project l’Europe Rebelle. Krakow: Tischner European University. (25 stron)

Pędziwiatr, K., Wojnicka, K. (2010) LGBTQ Movement in Poland and One of Its Active Members, Monograph prepared for the research project l’Europe Rebelle. Krakow: Tischner European University. (22 strony)

Pedziwiatr, K. (2010). O polityce w religii i religii w polityce. [w:] Kultura i polityka, nr 6, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera. 9-13

Pędziwiatr, K., Bylok, K. (2010).The Family of Radio Maryja and One of Its Activists. Monograph prepared for the research project l’Europe Rebelle. Krakow: Tischner European University. (30 stron)

Pędziwiatr, K., Bąk, N.J., Janus, A. (2010). Feminist Movement in Contemporary Poland and One of Its Actresses. Monograph prepared for the research project l’Europe Rebelle. Krakow: Tischner European University. (22 strony)

Pędziwiatr, K., Opozda, Ł. (2010). Polish Nationalist Youth Movement and One of Its Members, Monograph prepared for the research project l’Europe Rebelle. Krakow: Tischner European University. (32 strony)

Pędziwiatr, K. (2009). Contemporary and Future Islam in Western Europe. Pulaski Policy Papers, 15(3), 1-7

Pędziwiatr, K. (2009). Review of The Islamic challenge: politics and religion in Western Europe by Jytte Klausen. Contemporary Islam. February.

Pędziwiatr, K. (2009). Silesian Autonomy Movement in Poland and One of its Activists. Monograph prepared for the research project l’Europe Rebelle. Krakow: Tischner European University.

Pędziwiatr, K., Mrozowicki, A., (2009). Contemporary Polish Trade Union Movement and One of its Actors. Monograph prepared for the research project l’Europe Rebelle. Krakow: Tischner European University.

Pędziwiatr, K., Mrozowicki, A., Antoniewicz, P. (2009) Alter-Globalism a la Polonaise: a Story of an Activist. Monograph prepared for the research project l’Europe Rebelle. Krakow: Tischner European University.

Pędziwiatr, K. (2008). Publicizing, Secularizing and Integrating Islam in Europe. In G. Motzkin, Fischer, Y. (Ed.), Religion and Democracy in Contemporary Europe (pp. 171-178). London: Alliance Publishing Trust.

Pędziwiatr, K. (2008). Nation-Building Processes in Palestine. In A. Kostka (Ed.), Visions of Palestine (pp. 79-91). Krakow: Tischner European University.

Pędziwiatr, K. (2008). Review of A Postcolonial people: South Asians in Britain by Nasreen Ali, Virinder S. Kalra, Siddiq Hasan Sayyid. Contemporary Islam. December.

Pędziwiatr, K. (2008). European Diversity, Religion and Citizenship. In: European Judaism, vol. 41, no 2. 79-84

Pędziwiatr, K. (2008). From Politics of Muslim Identity to Politics of Muslim Citizenship. In J. Nowicki, Porębski. C. (Ed.). L-invention de l-autre. Paris: Editions du Sandre.

Pędziwiatr, K. (2008). L-activisme social des nouvelles élites musulmanes de Grande-Bretagne. In : Hermes, 51, 123-131. DOI: 10.4267/2042/24186

Pędziwiatr, K. (2008). Politicizing Islam in Europe: Case of the Muslim Council of Britain. Zeszyty Naukowe WSE, 2(3), 154-169.

Pędziwiatr, K. (2005, 2007 2nd edition) From the Islam of Immigrants to the Islam of Citizens: Muslims in the Countries of Western Europe (in Polish - Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzulmanie w krajach Europy Zachodniej), Nomos, Krakow.

Pędziwiatr, K. (2007). Praktiserende moslims en ‘praktiserende’ Belgen: religie en actief sociaal burgerschap onder jonge Belgische moslims. In C. Timmerman, Vanderwaerden, E. (Ed.), Diversiteit in islam. Over verschillende belevingen van het moslim-zijn. Leuven: Acco, 157-178

Pędziwiatr, K. (2007) From Islam of Immigrants to Islam of Citizens or Key Transformation Within Islam in Europe. In: The Arches, The Cordoba Foundation, London, August-October 2007, 28-34.

Pędziwiatr, K. (2007) Religion and Active Social Citizenship Amongst Professional Muslim Londoners. In: Journal of Moving Communities, 7(1), 3-22.

Pędziwiatr, K. (2007) Public Mobilisation of Islam in Europe: Possible Outcomes of the Activism Within Student Islamic Societies. In: Timmerman Ch. et al., Faith-Based Radicalism - Christianity, Islam and Judaism between Constructive Activism and Destructive Fanaticism. P.I.E. Peter Lang: Brussels, 293-305.

Pędziwiatr, K. (2007) Creating New Discursive Arenas and Influencing the Policies of the State: Case of the Muslim Council of Britain. In: Social Compass, 54(1), 267-280.
https://doi.org/10.1177/0037768607077042

Pędziwiatr, K. (2007) Muslims in Europe: Demography and Organisations. In: Samad, Y. and Sen, K. Islam in the European Union: Transnationalism, Youth and the War on Terror, Oxford University Press, 26-59.

Pędziwiatr, K. (2007) Allah-thons – or Various Dimensions of Islamophobia (In Polish: „Allah-toni” – czyli rzecz o wymiarach islamofobii. In: Współczesne problemy świata islamu, M. Malinowski, R. Ożarowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk,

Pędziwiatr, K. (2007) The Muslims of Europe and Their Impact on EU Foreign Policy and Transatlantic Relations. In: The European Courier, January.

Pędziwiatr, K., Górak-Sosnowska, K., Kubicki, P., ed. (2006) Islam and Citizenship in Europe. (in Polish ’Islam i obywatelskość w Europie’), Elipsa, Warszawa

Pędziwiatr, K. (2006) New Muslim Elites in The City. In: ISIM Newsletter, 18 Autumn.

Pędziwiatr, K. (2006) What the Future Holds for Muslims in Western Europe? In: Arches Quarterly, The Cordoba Foundation, London, May-July 2006.

Pędziwiatr, K. (2006) Muslim – Citizen (In Polish: Muzułmanin – Obywatel), In: Op. Cit., nr 3 (30) lipiec 2006

Pędziwiatr, K. (2006) Muslim Radicalism in Europe: Main Research Patos and Features of the Radical Muslim Discourse (In Polish: Muzułmański radykalizm w Europie: główne tropy badawcze oraz cechy radykalnego dyskursu muzułmańskiego) [In:] Bliski Wschód, nr 3, SWPS, wydawnictwo Academica,

Pędziwiatr, K. (2006) ‘Getting Hands Dirty for the Sake of Allah’: Civic Activism Amongst the Muslims in London (In Polish: „Zakasując rękawy w imię Allaha” – Aktywność obywatelska wśród londyńskich muzułmanów). In: Islam i obywatelskość w Europie, wyd. Elipsa

Pędziwiatr, K. (2006) Religious Dimension of Freedom and Social Activism of the Yound Muslim Women in Belgium and Britain (In Polish: Religijny wymiar wolności i społecznego zaangażowania wśród młodych muzułmanek w Belgii i Wielkiej Brytanii). In K. Leszczyńska, Kościańska, A. (Ed.), Kobiety i religie. Kraków: Nomos.

Pędziwiatr, K. (2005) Can the Islamists Contribute Positively to European Societies? The Case of the Federation of Student Islamic Societies in Great Britain. In: E. Klima, ed., Religion in the Time of Changes, Space-Society-Economy, no 7, University of Łódź.

Pędziwiatr, K. (2004) An Overview of Research on Muslims in Europe. Trans-Islam Research Project, University of Bradford.

Pędziwiatr, K. (2004) Uses and Abuses of Islam: Religion and Identity Amongst the British Pakistanis (In Polish: Użycia i nadużycia islamu: religia i tożsamość wśród brytyjskich Pakistańczyków). In: Forum Europejskie, nr 8, Kraków

Pędziwiatr, K. (2004) What Muslims Want from Europe? (In Polish: Czego muzułmanie chcą od Europy?) In: Gdańskie Studia Międzynarodowe, Uniwersytet Gdański.

Pędziwiatr, K., ed. (2003) Estonia, Latvia, Lithuania and Poland at the Last Stage of the European Union Accession Process. Wydawnictwo Promo, Krakow.

Pędziwiatr, K. (2003) Islam Among the Pakistanis in Britain: the Interrelationship Between Ethnicity and Religion. In: Marczewska-Rytko M. ed. Religion in a Changing Europe: Between Pluralism and Fundamentalism, Marie Curie-Skłodowska University Press, Lublin;

Pędziwiatr, K., (2002) Budowa desz pardesz i rozwój islamu w Wielkiej Brytanii. In: Forum Europejskie, nr 4, Krakow

Pędziwiatr, K., (2002) Institution Base of Islam in Great Britain and the Religious Identity of British Pakistanis (In Polish: Instytucjonalna baza islamu w Wielkiej Brytanii, a tożsamość religijna brytyjskich Pakistańczyków), In: Studia Socjologiczne, no. 1, Warszawa, IFiS PAN;
Publications.