ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski
Profesor
e-mail: mikuloj@janek.ae.krakow.pl
telefon: +4812 2935305
adres: ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój: 275, pawilon B, II piętro
dyżur: poniedziałek 12.00-13.00


Tematy prac licencjackich i magisterskich:

Informowanie społeczeństwa polskiego o integracji z Unią Europejską.
Europejska spuścizna kulturowa jako czynnik wpływający na integrację.
Kultura narodowa i jej wpływ na kształtowanie różnych systemów organizacji z zarządzania. Przygotowanie personelu do pracy w odmiennych kulturowo warunkach - szkolenie międzykulturowe.
Procesy integracyjne a kraje Europy Środkowo- Wschodniej.
Polityka zagraniczna Ukrainy w okresie transformacji systemowej - lata 1991-1996.
Nabywanie nieruchomości w Danii. Prawa Duńczyków i obcokrajowców.
Kształtowanie się tożsamości europejskiej na przestrzeni dziejów.
Polityka regionalna Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych.
Agnieszka Akcesja do Unii Europejskiej jako wyzwanie dla zmiany działania na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw.
Polityczno-ekonomiczna sytuacja królestwa Hiszpanii u schyłku XX wieku.
Kultura organizacyjna jako konsekwencja kultury narodowej.
Fundacje - wypełnienie powinności, uspokojenie sumienia, wyręczenie roli opiekuńczej Państwa, czy realizacja siebie?
Członkostwo Finlandii w Unii Europejskiej w kontekście jej stosunków z Rosją.
Kształtowanie się europejskiej polityki zagranicznej.
Województwo Małopolskie a Zjednoczona Europa. Szanse, możliwoœci, perspektywy.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce.
Istota i metody doskonalenia kompetencji kadry menedżerskiej na przykładzie działalności stowarzyszenia Szkoła Liderów.
Państwo narodowe w dobie globalizacji i regionalizacji.
UE a kształtowanie się rynków pracy.
The Integration of East Asia in a Global and Regional Context: The Case of FDI Flows between East Asia and the EU.