ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski
Profesor
e-mail: mikuloj@janek.ae.krakow.pl
telefon: +4812 2935305
adres: ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój: 275, pawilon B, II piętro
dyżur: poniedziałek 12.00-13.00


Projekty naukowe i dydaktyczne:

Projekty badawcze realizowane w ostatnich latach:

Eurosceptycyzm w prasie polskiej (2003).

Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji (2006-2007).

Klasa twórcza i przemysły twórcze a rozwój miast (2008-2009).