ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
dr Jan Brzozowski
Adiunkt
e-mail: jan.brzozowski@uek.krakow.pl
telefon: +4812 2935290
adres: ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój: 261 pawilon B, II piętro
dyżur: Informacja na wizytówce https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=538


Zainteresowania naukowe:

Migracje międzynarodowe, migracje międzynarodowe a rozwój gospodarczy, ekonomia drenażu mózgów, asymilacja i integracja imigrantów, działalność organizacji polonijnych, gospodarka latynoamerykańska.
Prowadzone kursy:

Migracja a rozwój społeczno-gospodarczy (wykład)
Procesy migracyjne i ludnościowe (wykład)
Problemy rozwoju Ameryki Łacińskiej (wykład)
Wstęp do badań społecznych i politologicznych (wykład)
Międzynarodowe Stosunki Polityczne (wykład)
Business Ethics (wykład)
Research methods in business and economics (konwersatorium)
Economics of International Migration (wykład)
Międzynarodowe Stosunki Kulturalne (wykład)