ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
dr Hanna Kelm
Asystent
e-mail: kelmh@uek.krakow.pl
telefon: 12 293 5290
adres: ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój: 261, pawilon B, II piętro
dyżur: Informacje na Moodle


Zainteresowania naukowe:

Zagadnienia związane z polityką prorodzinną w Polsce i na Świecie
Polityki Wspólnotowe, a szczególnie Polityka Społeczna
Ekonomia, ekonomia rodziny, system zabezpieczeń społecznych
Prowadzone kursy:

Wstęp do badań społecznych i politologicznych (ćwiczenia)
International negotiations (konwersatorium)
Integracja europejska (ćwiczenia)