ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
dr Dobrosława Wiktor-Mach
Adiunkt
e-mail: wiktormach@uek.krakow.pl;
telefon: +48 12 293 58.17
adres: ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój: 260
dyżur: aktualne dyżuru na e-wizytówce


Zainteresowania naukowe:

socjologia islamu (ruchy religijne)
rozwój zrównoważony
przemiany miast i urbanizacja
antropologia społeczna,
przemiany społeczno-polityczne w Azji Środkowej, na Kaukazie i na Bliskim Wschodzie,
problematyka migracji w Europie,
dyplomacja publiczna
Prowadzone kursy:

Społeczeństwa i kultury Europy
Międzynarodowe stosunki kulturalne
Komunikacja międzykulturowa i międzynarodowa
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Europejski Obszar Kulturowy