ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
Anna Cybula-Wójcik
e-mail:
telefon: +4812 2935308
adres: Sekretariat Katedry,

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków,
Pawilon B, II piętro
pokój: 274
dyżur: Poniedziałek-Piątek, 12:00-15:00

Sekretariat obsługuje działalność Katedry Studiów Europejskich oraz Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego - dlatego w podanym przedziale czasowym pracownik może przebywać również w biurach ww. Katedr, lub w Budynku Głównym UEK.


Zainteresowania naukowe:

Prowadzone kursy: