ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
Prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej
Kierownik katedry
e-mail: aleksander.surdej@uek.krakow.pl
telefon:
adres: -----
pokój: 262
dyżur: UWAGA: obecnie prof. Surdej pełni funkcję Ambasadora RP przy OECD w Paryżu. W związku z tym nie pełni dyżurów. Wskazany kontakt mailowy.


Publikacje:

Artykuły

2014
Regulacyjne instrumenty w polityce publicznej, w Studia z polityki publicznej, nr 4/2014.

Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów rozwoju państw nisko rozwiniętych: zarys problematyki, w Przedsiębiorczość i zarządzania, tom XV, zeszyt 7.

Small Firms and Investment in Skills: the Case of Poland, in Christa Larsen, Alfons Schmid, Rolf Keil(eds)Sustainable Economy and Sustainable Employment: Approaches to Measuring Sustainability in Regional and Local Labour Market Monitoring, Rainer Hampp Verlag, Munchen Merig, 2014.

The scenarios for the future of EU public policies: the perspective of the theory of public goods, in Poznań University of Economics Review, nr 4 vol.14, 2014

Transnational ties and performance of immigrant entrepreneurs: the role of home-country conditions, in Entrepreneurship and Regional Development, 9/2014 (together with J. Brzozowski and M. Cucculelli).

2013
Surdej A.(2013)Ewaluacja w polityce publicznej, Difin, Warszawa.

Wydatki publiczne a kwalifikacje zawodowe: kryteria, dylematy i rozwiązania instytucjonalne, w MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (4/2013) October-December.

2012
Paradigm lost, paradigm rediscovered?: Prospects for the development of solidarity-oriented economy in post-communist Poland, in International Journal of Sociology and Social Policy, nr 1-2/ 2012 (2012 – (with Jerzy Buzek – a former head of the European Parliament).

Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji: implikacje dla Polski (The Development of the system of elderly care for dependent persons in France – implications for Poland), in Polityka społeczna, nr 1/2012, (with Jan Brzozowski).

2011
Kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 855(2011), s. 75-96 (ISSN 1898-6447) (with K. Wach).

Globální finanční krize: implikace pro Polsko, w RevuePolitika, 4/2011 (po czesku).

2010
Dandashly, A., Surdej, A., Tendera-Właszczuk(ed.)Global Financial Crisis and Eurozone Enlargement, Adam Marszałek Publishing House, Torun, 2010.

A. Surdej, K. Wach,Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Diffin Warszawa, 2010

A. Surdej, K. Wach,Succession Choices in Family Businesses, Adam Marszałek, 2010.
2009

A. Surdej,Information Systems for Labour Market Policies: The Case of Poland, w C. Larsen,M.Mevius,J. Kipper, A. Schmid(red.)Information Systems for Regional Labour Market Monitoring, 2009, Rainer Hampp Verlag.

A. Surdej, K. Żurek,Food Safety in Poland: Standards, Procedures and Regulations, w E. Vos, M. Everson,Uncertain Risks Regulated, Routledge, 2009.

A. Surdej,Inflow and Outflow of Informal Care Workers in the Case of Poland: Labour Market and Public Policy Implications, w C. Larsen, A. Joost, S. Heid(red.)Illegal Employment in Europe. The Situation in Private Homes of the Elderly, 2009, Rainer Hampp Verlag, Munchen.

A. Surdej, E. Slezak,Formal and Informal Work in a Transition Country: the Case of Poland, w B. Pfau-Effinger, L. Flaquer, P. Jensen, Formal and Informal Work. The Hidden Work Regime in Europe, 2009, Routledge, London.

A. Surdej,Time Horizons and Institutional Underpinnings of Local Development, w P. Blokker, B. Dallago(red.)Regional Diversity and Local Development in the New Member States, 2009. Palgrave Macmillan.

A. Surdej, Recovery and Growth in Poland after World War II, w A. Bonoldi, A. Leonardi, Recovery and Development in European Periphery (1945-1960), Il Mulino, Bologna, 2009.

A. Dandashly, A. Surdej, H. Tendera-Właszczuk, Policy Choices and Policy Tensions in the Creation and Functioning of the Euro Area, w Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement, red. A. Dandashly, A. Surdej, H. Tendera-Właszczuk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

2008
Współzależność gospodarcza a narodowe państwo dobrobytu, w Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prace z zakresu spraw europejskich i międzynarodowych, nr. 791, s. 31-53.

Food Safety in Poland: Standards, Procedures and Institutions, in Uncertain risk regulated ed. by E. Vos, M. Everson, Routledge 2008 (with K. Zurek).

Strategies for the Single Market Regulation: In search of efficient methods to reduce regulatory fragmentation, in Leszek Jesien (ed.)The Modes and Methods of European Union Activity, Tischner European University Krakow, 2008.

Metoda analizy kosztów i korzyści: imperatyw efektywności w politykach publicznych, w Środowisko i warsztat ewaluacji / pod red. Agnieszki Haber i Macieja Szałaja, PARP Warszawa, 2008.

Władza informacji – polityki publiczne w świetle nowoczesnych funkcji państwa, w Dialog Społeczny, nr 4/2008.

Rząd lokalny: cierpliwe konstruowanie podstaw dobrobytu, w Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 2/2008.

Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (wspólnie z K. Wach)[w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria „Przedsiębiorczość – Edukacja” nr 4, ZPiGP IG Uniwersytet Pedagogiczny – Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa – Kraków 2008, s. 75-81

Gospodarka – wspólnota – solidarność [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria „Przedsiębiorczość – Edukacja” nr 4, ZPiGP IG Uniwersytet Pedagogiczny – Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa – Kraków 2008, s. 75-81

Small and Medium-sized Enterprises in Poland (wspólnie z K. Wach) [w:] The Selection of ERENET Profile After the First 10 Issues, Corvinus University of Budapest, Budapest 2008, pp. 163-167 (ISSN 1789-624X) (reprint).

Entrepreneurship as the Challenge for Polish Economy in the 21st Century (wspólnie z K. Wach) [w:] VI. Nemzetközi Konferencja A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából (Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji XX-lecia Wydziału Ekonomii), II. kötet (tom II), red. A. Somogyi, Miskolci Egyetem – Gazdaságtudományi Kar (Uniwersytet w Miszkolcu – Wydział Ekonomii), Miszkolc-Lillafüred, 2007. október 10-11 (10-11 października 2007), s. 169-176 (ISBN 978-963-661-788-2).

Small and Medium-sized Enterprises in Poland, (wspólnie z K. Wach) „ERENET Profile”, 2007, vol. II, no. 4, p. 9-13.

2007
O pożytkach i ograniczeniach podejścia sieciowego do analizy zjawisk gospodarczych, in: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji, Kraków, AE 2007.

Revolution as State Building(2007)in European Political Science, n.4, vol.6.

Ob dieterminantah vliania na politku Evropiejskiego Sotrudniczestwa, in Evropa, nr 3/2007 (in Russian).

Supporting Youth Entrepreneurship: the Case of Poland, in Bruno Dallago, Paul Blokker(red.)Youth Entrepreneurship and Local Development in Eastern Europe, Asgate Publishing, 2007.

Książki

Aleksander Surdej, Marcin Kędzierski(red.)Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe, Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. ISBN: 978-83-8019-270-6

Aleksander Surdej(red.)Ewaluacja w polityce publicznej. Wydawca: Difin, 2013. ISBN: 978-83-7641-938-1

Aleksander Surdej, Jan Brzozowski(red.)Terytorializacja lub funkcjonalizacja. Dylematy ugrupowań integracyjnych. Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. ISBN: 978-83-7780-536-7

Aleksander Surdej(red.)Analiza ekonomiczna w polityce publicznej. Wydawca: Scholar 2012. ISBN 978-83-7383-579-5

Aleksander Surdej, Jan Brzozowski(red.)Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych. Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. ISBN: 978-83-7780-172-7

Aleksander Surdej, Krzysztof Wach, Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji. Wydawca: Difin 2010. ISBN: 978-83-7641-215-3

Aleksander Surdej, Krzysztof Wach, Succession Choices in Family Businesses. The Case of Poland, Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

Aleksander Surdej(red)Twórcze miejsca, twórczy ludzie, Wydawca: Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-60959-86-2

Aleksander Surdej, Krzysztof Wach(red.)Exploring the Dynamics of Entrepreneurship. Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. ISBN: 978-83-7611-584-9

Aleksander Surdej, Krzysztof Wach(red.)Managing Ownership and Succession in Family Firms. Wydawca: Scholar 2010. ISBN: ISBN: 978-83-7383-402-6

Assem Dandashly, Aleksander Surdej, Helena Tendera-Właszczuk(red.)Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement. Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. ISBN: 978-83-7611-558-0

Aleksander Surdej, Determinanty regulacji administracyjnoprawnych w oddziaływaniu państwa na gospodarkę. Wydawca: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
ISBN: 83-7252-297-9Miejsce i rok wydania: Kraków 2006.

Karwińska Anna, Surdej Aleksander (red.) Wokol zagadnien_gospodarki nieformalnej
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN: 83-7252-263-4.
Miejsce i rok wydania: Kraków 2004

Aleksander Surdej, Polityka państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech. Wydawca: PARP, Warszawa, 2000.