ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
Prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej
Kierownik katedry
e-mail: aleksander.surdej@uek.krakow.pl
telefon:
adres: -----
pokój: 262
dyżur: UWAGA: obecnie prof. Surdej pełni funkcję Ambasadora RP przy OECD w Paryżu. W związku z tym nie pełni dyżurów. Wskazany kontakt mailowy.


Doświadczenie zawodowe i wykształcenie:

Absolwent AE, UJ, Johns Hopkins University. Studia doktoranckie w EUI Florencja.

Ekonomista i socjolog.

Wyk?ady go?cinne: we W?oszech (Siena University, Bologna), Niemczech (Humboldt University); Stany Zjednoczone (Johns Hopkins University, St Mary's College of Maryland, Grand Valley State University);

Sta?e badawcze: w Holandii (Royal Academy of Social Sciences), Finlandii (WIDER - World Institute of Development Economics Research); W?oszech (Jean Monnet Fellow w EUI);

Komentator Dziennika Polskiego oraz TV Info Telewizji Polskiej.