ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
Prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej
Kierownik katedry
e-mail: aleksander.surdej@uek.krakow.pl
telefon:
adres: -----
pokój: 262
dyżur: UWAGA: obecnie prof. Surdej pełni funkcję Ambasadora RP przy OECD w Paryżu. W związku z tym nie pełni dyżurów. Wskazany kontakt mailowy.


Zainteresowania naukowe:

BLOG:www.aleksandersurdej.salon24.pl
Prowadzone kursy:

Międzynarodowa ekonomia polityczna. Analiza polityk regulacyjnych UE. Analiza międzynarodowych polityk publicznych. Regulacje ryzyk zbiorowych a globalizacja gospodarcza. Globalne regulacje biznesu.