ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
dr Maryan Manko
e-mail: maryanmanko@wp.pl
telefon: -
adres:
pokój: -
dyżur: -


Zainteresowania naukowe:

Ekonomia cybernetyczna, modelowanie ekonomiczne, finansowanie instytucji kulturalnych, wspó?praca biznesu z instytucjami kulturalnymi.
Prowadzone kursy: