ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl
dr Konrad Pędziwiatr
Adiunkt
e-mail: k.pedziwiatr@gmail.com
telefon: + 48 12 2935304
adres: ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
pokój: 259
dyżur: piątek 15:00 - 16:00


Zainteresowania naukowe:

socjologia migracji, religii (w szczególności islamu), etniczności i kultury, nowe ruchy społeczne i polityka tożsamości,
obywatelskość i wielokulturowość,
transnarodowość i diaspory,
fundamentalizmy religijne i przemoc religijna,
rozwiązywanie konfliktów i metody non-violence
Prowadzone kursy:

Socjologia, Teorie narodu
Społeczeństwa i kultury Europy
Muzułmanie w Europie
Europa w stosunkach międzynarodowych
Ethnic and National Minorities in Central and Eastern Europe
Problemy rozwoju Afryki
Europejski obszar kulturowy
Wielokulturowość: korzyści, wyzwania, zagrożenia, Społeczne i gospodarcze implikacje technologii informatycznych