ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl

Ogłoszenia

Zapisy na seminarium dyplomowe: specjalność Polityka i komunikacja międzynarodowa, kierunek stosunki międzynarodowe (licencjat)

UWAGA: Kartę zapisu należy wypełnić w wersji elektronicznej i wysłać na adres mailowy: jan.brzozowski@uek.krakow.pl do dnia 20 stycznia 2017 (formularz zapisu dostępny na moodlu w kursie wstęp do badań, na stronie internetowej Katedry Studiów Europejskich oraz na stronie FB KSE)

Poniżej informacje nt. zainteresowań naukowych promotorów:

Dr Dobrosława Wiktor-Mach
Zainteresowania badawcze:
socjologia islamu (ruchy religijne), rozwój zrównoważony, przemiany miast i urbanizacja,
przemiany społeczno-polityczne w Azji Środkowej, na Kaukazie i na Bliskim Wschodzie, dyplomacja publiczna

Dr Jan Brzozowski
Zainteresowania badawcze:
Migracje międzynarodowe a rozwój gospodarczy, migracje specjalistów (lekarze, naukowcy, przedsiębiorcy), polityka migracyjna UE, polityka integracyjna, integracja imigrantów (szczególnie w wymiarze ekonomicznym i w ramach rynku pracy), diaspora polska, problemy gospodarcze Ameryki Łacińskiej, przedsiębiorczość imigrantów i przedsiębiorczość międzynarodowa, transformacja przedsiębiorstw w okresie kryzysu/spowolnienia gospodarczego.

Dr Konrad Pędziwiatr
Zainteresowania badawcze:
narody i państwa narodowe w erze globalizacji, nowe ruchy społeczne i polityka tożsamości, obywatelskość i wielokulturowość, transnarodowość i diaspory, fundamentalizmy religijne i przemoc religijna, rozwiązywanie konfliktów i metody non-violence, islam polityczny, mniejszości etniczne i narodowe w Europie Środkowej i Wschodniej, muzułmanie i islam w Europie, problemy rozwoju Afryki.

Dr Marek Szarucki
Zainteresowania badawcze:
Zarządzanie strategiczne, bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorczość międzynarodowa.

Dr Paweł Kawa
Zainteresowania badawcze:
Integracja europejska – aspekty ekonomiczne, finansowe i prawne. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi. Zarządzanie projektami. Problemy gospodarki światowej. Globalizacja.
Rozwój i wzrost gospodarczy. Współczesny międzynarodowy system finansowy. Problemy handlu zagranicznego. Zmiany w układzie sił w gospodarce światowej.

http://www.kse.uek.krakow.pl/pliki/formularzwyborupromotora2017.pdf