ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl

Katedra Studiów Europejskich
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

How to get in touch?

Nasze biura znajdują się w głównym kampusie UEK przy ulicy Rakowickiej, w pawilonie B II piętro (patrz mapka, dla lokalizacji poszczególnych pracowników).

Contact:

Sekretariat - Pani Anna Cybula-Wójcik, pokój 274, tel. 012 2935308 (sekretariat czynny codziennie, w godzinach 12:00-15:00).

Email: ekse@ae.krakow.pl

w sprawie strony internetowej katedry prosimy kontaktować się z mgr Janem Brzozowskim: jan_brzozowski@poczta.onet.pl