ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 2935308
+48 12 2935049
ekse@ae.krakow.pl

Aktualności

Sukcesy naukowe pracowników KSE

Najnowsze publikacje (lista A)

Coniglio, N. D., & Brzozowski, J. (2018). Migration and development at home: Bitter or sweet return? Evidence from Poland. European Urban and Regional Studies (IF = 2), 25(1): 85-105.

Narkowicz, K., & Pędziwiatr, K. (2017). From unproblematic to contentious: Mosques in Poland. Journal of Ethnic and Migration Studies (IF = 1.5), 43(3), 441-457., doi 10.1080/1369183X.2016.1194744

Maier, J.,Faas, T., Surdej, A., et al. (2017) This time it’s different? Effect of the Eurovision Debate on young citizen’s and its consequence for EU democracy – evidence from a quasi-experiment in 24 countries, w Journal of European Public Policy (IF = 1.8), online first, doi 10.1080/13501763.2016.1268643

Narkowicz, Kasia, and Konrad Pędziwiatr. (2017), Saving and fearing Muslim women in ‘post-communist’Poland: troubling Catholic and secular Islamophobia. Gender, Place & Culture (IF = 1.1), online first, doi 10.1080/0966369X.2017.1298574

Brzozowski, J., Cucculelli, M., & Surdej, A. (2017). The determinants of transnational entrepreneurship and transnational ties’ dynamics among immigrant entrepreneurs in ICT sector in Italy. International Migration (IF = 0.6), online first, doi: 10.1111/imig.12335

Szarucki, M., Brzozowski, J., & Stankevičienė, J. (2016). Determinants of self-employment among Polish and Romanian immigrants in Germany. Journal of Business Economics and Management (IF = 0.6), 17(4), 598-612.


Inauguracja Projektu FAME realizowanego w ramach WEiSM

W bieżącym roku akademickim zainaugurowano projekt FAME - Family Business Sustainability and Growth, realizowany w ramach ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP (nr umowy 2016-1-HU01-KA203-022930). Projekt FAME realizowany jest przez przez konsorcjum trzech uniwersytetów: Budapest Business School, Leeds Beckett University oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wspierane przez think-tank CEPOR, konfederację pracodawców Business Hungary oraz MAC-Team (stowarzyszenie non-profit).


Celem projektu jest zbadanie wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju, stojących przed firmami rodzinnymi z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie opracowanie materiałów dydaktycznych dla kursów prowadzonych na 2 roku studiów magisterskich w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej. Materiały te będą opracowywane we współpracy środowiska akademickiego z przedsiębiorcami, organizacjami pracodawców i z ekspertami z zakresu przedsiębiorczości. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.fame-programme.eu

Aktualne informacje o działalności KSE zostały przeniesione na stronę FB katedry https://www.facebook.com/KatedraStudiowEuropejskich/